Gospodin među nama

 


Darovi Duha Svetoga

Apstrakcija u suvremenoj umjetnosti ne bi smjela zapriječiti nego još više potaknuti na promišljanje o otajstvenoj zbilji koja ljude kao duhovno-tjelesna bića istovremeno i prožima i nadilazi. Govor simbola i apstrakcije svojstven umjetnosti posljednjih stoljeća zadire i u govor duhovnosti i obrednosti, poštujući narav vjere koja u konačnici ostaje neizreciva. U stavu dostatne poniznosti i otvorenosti darovana stvarnost promatra se i gleda na nov i drukčiji način. U tome promatranju ostaje dovoljno prostora i za ljudsko i vjerničko iskustvo.

U dinamizmu otajstva vjere događa se najveći misterij – otajstvo Trojedinog Boga, otajstvo Ljubavi i Darivanja. Ljubav Oca i Sina biva uosobljena u dimenziji savršene ljubavi Duha Svetoga koja stvara svijet. Silazak Duha po Ocu i po Sinu unosi stvaralačku snagu života kako u prapovijesti tako i u svakome odsječku vremena. Stvarajući vremenitu stvarnost, naslućuju se obrisi i tragovi božanske ljubavi promatrajući čovjeka stvorenog na sliku Božju. Silazak Duha Božjega u povijesti spasenja koja obuhvaća i uzdiže vremenitu povijest u nadvremensku zbilju označuje početak novog stvaranja, nove obnove i promjene u Duhu. Kozmička preobrazba kojoj težimo događa se postupno pored kušnji i križeva mnogih poteškoća i izazova kroz koje vjernici prolaze na putu prema kući Očevoj, na putu prema Obećanoj zemlji, na putu prema novom nebu i novoj zemlji.

Za radost novog, nebeskog Jeruzalema potrebno je imati novo i obnovljeno srce, srce od mesa, srce koje je dovoljno i ljudsko i božansko, koje uključuje ljubav i prema Bogu i prema čovjeku. Horizantala i vertikala križa bivaju razumljivi po otajstvu vjere koja se živi darom Duha Svetoga – darom najveće i svete ljubavi, ljubavi Božje.

Darovi i milost Duha Svetoga primljeni po sakramentima krštenja i potvrde postaju zalog novog života djece Božje. Duh Sveti koji je u obliku golubice sišao na Isusa po krštenju, naznačio je početak Isusove javne službe. Samo začeće Božjega Sina – Utjelovljenje dogodilo se po Duhu Božjemu. Crkva kao Božji narod počela se očitovati i širiti svijetom silaskom Duha Svetoga na apostole  i vjernike sabrane u molitvi.

Od današnjih se vjernika očekuje da iz svijeta apstrakcije, određenih znanja i spoznaja otvore se daru vjere. Očekuje se otvaranje daru milosti Duha Svetoga. Očekuje se molitva za njegove svete darove primljene na osobit način po sakramentu potvrde. Očekuje se da milosni darovi posijani u dubini nutrine uzrastu u plodove i vidljiva očitovanja ljubavi Božje. Očekuje se da znanja i vjerovanje postanu dio vlastitog iskustva, stavova i življene prakse. Očekuje se da osoba opečaćena Duhom Svetim postane zreo i živi vjernik koji vjeru svjedoči i brani, koji se nadahnjuje i djeluje milošću odozgor.

Molimo za darove i plodove Duha Svetoga. Molimo za božansku mudrost, milost i mladost stvaralaštva i zajedništva, nadahnuća i ostvarenja Evanđelja u vlastitoj životnoj blizini. Molimo Svetoga Duha da upoznamo naš životni put, da upoznamo volju Božju u svome životu, da iz dana u dan rastemo u milosti i mudrosti puta i poziva kojim smo krenuli po sakramentima Crkve. Molimo za ostvarenje naših talenata i mogućnosti, našega poziva i poslanja. Molimo za tako potrebnu duhovnu obnovu naših obitelji, društva, naroda, politike, gospodarstva, Crkve, bližnjih i nas samih.