Video zapisi

Kardinal Franjo Kuharić- predaje dar sv. Ocu 1994 g. umjetnika Ladislava Gradečaka