Povijest Kanoničkog dvora

OD 17. DO 19. STOLJEĆA

KANONIČKI DVOR BR. 1

Kaptolska kurija ili Kanonički dvor br. 1 (dalje Kurija br.1.) prva je u nizu od 25 kanoničkih kurija duž Kaptola u Zagrebu.

Kaptolske kurije građene su od srednjeg vijeka pa sve do 19. stoljeća. Najviše ih je sačuvano iz baroknog doba (17. i 18. stoljeće), a nekolicina potječe iz 19. stoljeća. Kaptolske kurije oblikovane kao velike gradske kuće bile su okružene vrtovima. Najznačajnije su bile one kurije u kojima su stanovali položajem ugledniji kanonici.

Svaka ima svoju povijest i specifičnosti, pa tako i Kurija br.1. u čijem potkrovlju je danas (2016.) smješten Studentski gostinjac »Kardinal Franjo Kuharić« (Gostinjac).

KURIJA BR. 1

Kurija br. 1 podignuta je na jugozapadnom uglu Kaptola i (danas) Bakačeve ulice 11. Nekoč je ta ulica vodila do Donjih vrata odnosno Južnih kaptolskih vrata.

Već je početkom 17. st., a možda i prije, na tom mjestu stajala kuća nazvana »ugaona kuća« koju je sa zemljištem Stolni kaptol dodijelio Benediktu Vinkoviću, kanoniku (1610.-1637.) koji je kasnije postao zagrebački biskup. Dobivši zemljište, sagradio je novu kuću (1630.-1637.). Prozvali su je »Vinkovićeva kuća na trgu« ili »najbliža do Donjih vrata« ili pak »uglovnica«. Poslije njega, u toj kući stanovali su drugi kanonici. Tako je, sredinom 17. stoljeća, u njoj stanovao kanonik Ivan Škrlec. Kako je iz vizitacijskog opisa biskupa Martina Borkovića (1677.) razvidno, većna kurija u ono doba, pa tako i Kurija br.1., bila je  skromno izgrađena - »od čvrstog drva«. Prema povijesnim informacijama, dvadeset pet godina Kurija br. 1 nije bila popravljana, pa je za kanonika Mihovila Levačića (1687.), toliko od starosti oronula da je bila »blizu ruševini«. Kad se u nju uselio kanonik Petar Puc (1695-1707), sagradio je novu kuriju. Zidana kurija nastala je poslije te godine, a njen današnji izgled rezultat je naknadne dogradnje. Međutim, Petar Puc je u novosagrađenoj kuriji doživio požar (1706.) pa se morao odseliti jer je kuća bila neuseljiva. Unatoč požaru, povijesno je utvrđeno da npr. današnji snažni stupci koji u podrumu podupiru bačvast svod s kratkim šiljastim susvodnicama, a i sama prizmatička masa kuće na uglu Bakačeve ulice i Kaptola (sjeverno krilo) potječe od Pucove gradnje, s kraja 17. stoljeća.

Nakon toga požara, tijekom stoljeća, uslijedile su nadogradnje i proširenja Kurije br.1. do njezina današnjeg izgleda; tako je npr sagrađeno novo krilo u dvorištu, a uz pročelje na kaptolskoj strani sagrađen je i kolni ulaz koji vodi u drugo dvorište. Tu je nekad bio vrt koji se protezao do južnog kaptolskog zida, danas ulica Pod zidom. 

Lokacija

Kaptol 1, 10000 Zagreb, Hrvatska